معلم کوچولوی دوست داشتنی

معلم کوچولوی دوست داشتنی
معلم کوچولوی دوست داشتنی


چند وقت پیش نشستم یه لیست نوشتم از چیزهایی که "باید" ب دخترم یاد بدم

لیستم قرار نبود طولانی بشه ولی شد.

بعدش دیدم یه سریاشو خودم هنوز یاد نگرفتم

تو یه سریاشم هنوز میلنگم

تصمیم گرفتم اول از خودم شروع کنم

تو گیر و دار همین مسیر هستم و میبینم که این موجود کوچولوی دوست داشتنی چقدر بی نقص الگو برداری میکنه ، و چقدر "عالمِ من همه ش در محضر اوست"

تصمیم گرفتم وقتِ عزیز رو صرف این کنم که یاد بگیرم به جای اینکه یاد بدم

خواه نا خواه اون از من یاد میگیره حتی وقتایی که تصمیم ندارم چیزی رو بهش یاد بدم ...