کشف یه چیزِ بدِ طبیعیه دیگه !

این روزام یه جوری میگذره

بدک نیست ... ولی خب؛ خوب هم نیست.

نمیدونم چطوری بگم ش!!!🤔

مثل یه پلی لیست که به آهنگ های رو مخت رسیده و حال عوض کردن آهنگ رو نداری
و باید گوش کنی تا تموم بشه ...

میدونی کی تموم میشه! در عین حال میخوای زودتر تموم بشه... باید بزنی بره ولی حال نداری ... میخوای گوش نکنی و حواست رو حواله بدی به جای دیگه ولی صداش اونقدری کم نیست که بتونی ...

اسمشو هم نمیدونم چی بذارم ...

میره تو سبدِ "چیزای بدِ طبیعی" ... تا بعدا یه اسمی براش انتخاب کنم ...

(حسم رو میگم !)