معنی اسم پرهام

پرهام

پرهام یک اسم زیبای ایرانی است که به معنی:

برهان قاطع_فرشته ی خوبی_تقدیم کننده ی طبیعت و…


پرهام نام بسیار زیبایی و پر معنایی هست .


???????????????????????♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩


پرهام به زبان های مختلف این گونه نوشته میشود

ارمنی:Պարհամ

المانی:Parham

عبری:פרהאם

چینی:帕勒姆

انگلیسی:Parham


مرسی از اینکه متن فوق را خواندید((بالا)).

اگر اسم شما پرهام است مثل اسم خود مهربان و با ادب باشید و حرف دیگران را گوش دهید و به انها احترام بزارید .


نویسنده :پرهام محفلی