خدمات حسابرسی در شرکت پارس حسابان ماندگار اطلس

خدمات حسابرسی نوعی فرآیند نظارتی بر عملکرد حسابداران است.

حسابرس در این فرآیند تمامی صورت‌های مالی یک شرکت را به دقت بررسی کرده و بدون هیچ‌گونه جانب داری میزان انطباق این اسناد با استانداردهای حسابداری و قانونی را می‌سنجد.

حسابرس باید پس از بررسی گزارش‌های مالی ریسک‌های موجود را شناسایی و ارزیابی نماید.

پس از آن‌که حسابرس با آگاهی کامل از استاندارد‌های حسابرسی تمامی اسناد را مورد بازبینی قرار داد گزارشی تهیه نموده و با توضیح روند کار، نظر خود را نسبت به گزارشات مالی اعلام می‌کند.

به طور کلی اهداف حسابرسی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:

اعتبار

کامل بودن

مالکیت و تعهدات

صحت محاسبات‌

ارزشیابی

طبقه بندی و افشا‌

خدمات حسابرسی در شرکت پارس حسابان ماندگار اطلس:

  • بررسی صورت های مالی
  • خدمات حسابرسی ویژه
  • خدمات حسابرسی مالیاتی
  • حسابرسی صورت های مالی جهت ارائه به بانک‌ها
  • حسابرسی عملیاتی
  • حسابرسی داخلی ارگانهای دولتی، شرکت ها و موسسات