خدمات مالی، مالیاتی در شرکت پارس حسابان ماندگار اطلس

 1. خدمات مالی، مالیاتی در شرکت پارس حسابان ماندگار اطلس:
 • مشاوره مالیاتی
 • ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی
 • پلمپ وتحریر دفاتر قانونی
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی
 • تنظیم و ارسال مالیات بر حقوق
 • ثبت پایانه های فروشگاهی و حافظه مالیاتی
 • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی
 • پیگیری اعتراضات مالیاتی
 • تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
 • و...