شرکت حسابداری پارس حسابان ماندگار اطلس

شرکت پارس حسابان ماندگار اطلس در زمینه ارایه خدمات مالی و حسابداری،امور مربوط به بیمه،امور مالیاتی، حسابرسی، اظهار نامه مالیاتی وسایر مباحث حسابداری به شرکت های تولیدی،بازرگانی و خدماتی فعالیت می نماید.


جذب و به کارگیری کادر مجرب و متخصص در این شرکت، موجب این امر شده که بتواند تعهد و تخصص خود را در اجرای سیستم های مالی و مالیاتی شرکتها به اثبات برساند.