سوالات آیین نامه ۱۴۰۱ (قبولی 100 درصد)

سوالات ایین نامه رانندگی 1401 در همین صفحه قرار خواهیم داد

سوالات آیین نامه 1401
سوالات آیین نامه 1401


شاید شما از ان دسته از هنرجویان متقاضی گرفتن گواهینامه رانندگی باشید که می خواهید در سال جدید یعنی در سال 1401 برای گرفتن گواهینامه پایه سوم ثبت نام کنید و می خواهید همان بار اول در این ایین نامه رانندگی نمره قبولی بگیرید

همانطوری که می دانید قوانین رانندگی در همه شهر ها و استانهای ایران یکی می باشد و این قوانین رانندگی به همین راحتی تغییر نخواهد کرد مثلا به نظر شما تابلو توقف ممنوع تغییر می کند؟ یا هر تابلوی دیگر که ما در جاده ها با آن برخورد داریم.

به محض رسیدن سوالات ایین نامه 1401 این صفحه بروز رسانی می شود

در اینجا نمونه های از سوالات ایین نامه رانندگی سایت درایوینگ را در این صفحه قرار خواهیم جواب سوالات با علامت * مشخص شده است.

1- هرگاه وسیله نقلیه ای شب در کنار و بیرون سطح راه توقف نماید و نور کافی در آن محل برای تشخیص اشخاص از فاصله ۱۵۰ متری وجود نداشته باشد انجام کدام مورد زیر ضروری است؟

۱- نگه داشتن پدال ترمز برای روشن شدن چراغ ترمز

2- روشن نمودن چراغ ‌های بزرگ با نور بالا

۳- روشن نگه داشتن چراغ‌ های کوچک جلو و خطر عقب وسیله نقلیه*

۴- روشن نمودن راهنمای سمت راست خودرو

2- از چند متری پیچ ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

۱-۱۵۰ متری

2- ۱۰۰ متری

۳- ۵۰ متری*

۴- سبقت گرفتن در پیچ‌ها محدودیت ندارد.

همچنین ببینید: سوالات آیین نامه ۱۴۰۱باجواب

3. . .. ....، علاوه بر این‌ که کلیدی ترین ابزار در کنترل خودرو می باشد، می ‌تواند به ‌عنوان بازخوردی مناسب، صحت یا عدم سلامت بخش‌ های مهمی از خودرو همچون سیستم جلوبندی و وضعیت فرمان ‌پذیری را آشکار نماید.

۱- پدال گاز

۲- غربیلک فرمان*

۳- پدال ترمز

۴- آینه بغل

4- کدام یک جزء وظایف سیستم تعلیق نمی ‌باشد؟

۱- تامین راحتی راننده

۲- کنترل قدرت و شتاب خودرو*

۳- حفظ تعادل و پایداری خودرو به هنگام عبور از پستی یا بلندی ها

۴- ممانعت از واژگونی خودرو هنگام گذر از پیچ‌ های تند

5- استفاده از کدام نوع کمربند ایمنی در خودرو الزامی است؟

۱- سه نقطه ای*

۲- دو نقطه ای

3- کمربند ران

4- نوع کمربند ایمنی مهم نیست.

6- کدامیک از موارد زیر در خصوص کمکهای اولیه صحیح می باشد؟

۱- انجام کمکهای اولیه حتماً باید توسط پزشکان صورت پذیرد.

۲- کمکهای اولیه می ‌تواند در محل حادثه یا بیمارستان انجام شود.

۳- کمکهای اولیه به سبب کاهش چشمگیر مرگ و میر و تخفیف بیماری و آسیب‌های مصدوم می شود.*

4- کمکهای اولیه تأثیری در تخفیف بیماری و آسیب‌های مجروح نداشته صرفاً جهت بالا بردن روحیه بیمار صورت می ‌گیرد.

7- این صفات جزء کدام نوع از رانندگان می باشد: تغییر مسیر ناگهانی و خطرآفرین برای سایر رانندگان، قرار گرفتن به مدت طولانی در خط سرعت به منظور تنبیه اتومبیل پشت سر و استفاده از نور بالا برای اذیت کردن راننده مقابل.

۱- رانندگان مسن

۲- رانندگان پرخاشگر*

۳- رانندگان جوان

4- رانندگان بی ‌تجربه

8- این شکل بیانگر چیست؟

موتور سوار در نقطه کور
موتور سوار در نقطه کور

۱- سواری در حال سبقت گرفتن از موتورسوار است.

۲- موتورسوار درنقطه کور سواری قرار دارد.*

۳- عدم رانندگی بین خطوط

۴- سبقت غیر مجاز

9- در خیابان‌ ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود ندارد. . . .

۱- باید از نور بالا استفاده نمود.

۲- باید تنها از چراغ‌ های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.*

۳- باید تنها از نور پایین استفاده نمود.

۴- تمام چراغ‌ ها را باید خاموش نمود.

10- ورود و عبور عابرین پیاده در آزادراه‌ها. . . .

۱ - با رعایت ضوابط و مقررات مجاز است.

۲- ممنوع است.*

۳- در مواقع اضطراری مجاز است.

4- با رعایت نکات ایمنی مجاز است.

11- سرعت مجاز برای خودروها در جاده‌های اصلی در روز حداکثر. . . . و شب‌ها حداکثر. . . . . . کیلومتر در ساعت است.

۱- ۱۱۰، ۱۰۰

۲-۹۰ ، ۱۰۰

3- ۹۵، 85 *

۴- 100، ۱۱۰


12- محدودیت‌ های حرکت و سرعت در جاده‌ها به وسیله. . . . تعیین می ‌گردد.

۱- رانندگان

۲- علائم و تابلوها*

۳- استفاده‌ کنندگان از راه

۴- افراد صلاحیت‌ دار

13- رانندگان با مشاهده چراغ چشمک ‌زن زرد در تقاطع چه عملی باید انجام دهند؟

۱- با احتیاط کامل و سرعت کم عبور نمایند.*

۲- با زدن بوق و با سرعت اولیه به حرکت خود ادامه دهند.

۳- در صورت ضرورت بر سرعت خود بیفزایند.

4- با روشن نمودن چراغ خودرو از تقاطع عبور نمایند.

14- کدام مورد زیر صحیح نمی ‌باشد؟

۱- کنترل دوره‌ای تایر زاپاس مهم می ‌باشد.

۲- عدم تنظیم چراغ ‌ها در ساییدگی نامتوازن تایرها مؤثر است.

۳- یکی از نکات مهم در خصوص سیستم ترمز، کنترل روغن ترمز است.

۴- درصورتی‌ که باد تایر بیش از حد مجاز باشد، سطح اتصال تایر با زمین در بیشترین حد خود قرار می گیرد.*