3 نکته کلیدی در مورد آزمون آیین نامه رانندگی

همان طوری که شما متقاضیان گرامی در جریان هستید امتحان اصلی آیین نامه رانندگی دارای 30 سوال می باشد که شما باید در مدت 20 دقیقه یعنی تقریبا در هر یک دقیقه و نیم به یک سوال مدت زمانی هست که باید به سوالات جواب دهید.

آزمون رانندگی
آزمون رانندگی


اگر شما قبلا در آزمون رانندگی آیین نامه سایت درایوینگ که شبیه سازی شده امتحان اصلی هست آشنا باشید مطمئنا بسیار راحت در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی با اعتماد به نفس بیشتری شرکت خواهید کرد. چرا که چشم شما به سوالات آشناست و در واقع مطالب را بهتر یاد می گیرید, از این رو شانس بیشتری در قبولی ازمون خواهید داشت.

نکته ای اول که بسیاری از هنرجویان از ما می پرسند آزمون آیین نامه مقدماتی وآزمون آیین نامه اصلی می باشد که مدتی هست طبق قانون جدید راهنمایی و رانندگی آزمون مقدماتی آیین نامه رانندگی حذف شده است و تنها آزمون اصلی در سراسر کشور برگزار می شود.

نکته دوم که بیشتر متقاضیان از ما سوال می پرسند در مورد تعداد سوالات آزمون رانندگی آیین نامه می باشد که بین 30 سوال آیین نامه در هر بخش چه تعداد سوالی می آیید؟ طبق قانون جدید 10 سوال از تابلو های رانندگی 2 سوال از قسمت فنی و 18 سوال بقیه به صورت متفرقه خواهد بود.

آزمون آیین نامه رانندگی
آزمون آیین نامه رانندگی


نکته اخر در مورد تقاطع و حق تقدم ها می باشد که پیشنهاد می کنیم این حق تقدم ها را فقط حفظ نکنید برای یادگیری سعی کنید یاد بگیرید (در صورت یاد گرفتن هر نوع حق تقدم و تقاطع را به شما نشان دهند می توانید به راحتی به آن پاسخ دهید)

حتما توجه کنید در صورت تهیه سوالات آیین نامه رانندگی حتما سوالات جدید سال 99 را بخوانید.

سوالات اصلی آیین نامه رانندگی
سوالات اصلی آیین نامه رانندگی


در آخرین بخش نکات آزمون رانندگی چند نمونه سوالات اصلی آیین نامه به صورت تصادفی که جزء سوالات کارتکس های آزمون اصلی هستند همراه با جواب در پایین صفحه مشاهده کنید.

1- در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله ی نقلیه ای است که ...

الف - وابسته به سازمانهای دولتی است.

ب- ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است.

ج - مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می نماید.

د - ابعاد بزرگتری دارد.

جواب صحیح : ب

2- به مجموعه رفتارهای منفی رانندگان چه می گویند؟

الف - رانندگی ایمن

ب - رانندگی مطمئن

ج - رانندگی خطرساز و رانندگی تهاجمی

د - فرهنگ رانندگی

جواب صحیح : ج

3- روش یک طول اتومبیل یعنی چه؟

الف - به ازای هر 15 کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل )حدود 6 متر( مورد نیاز است.

ب - به ازای هر 30 کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه 2 طول اتومبیل )حدود 6 متر( مورد نیاز است.

ج - به ازای هر 45 کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه 3 طول اتومبیل )حدود 6 متر( مورد نیاز است.

د - به ازای هر 60 کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ای به اندازه 4 طول اتومبیل )حدود 6 متر( مورد نیاز است.

جواب صحیح : الف

4- کدام یک از علائم زیر شما را از انجام عملی باز می دارد؟

الف _ 1

ب – 2

ج – 3

د - 4

جواب صحیح : ب

5- در شرایط عادی مانند مواقع بارندگی و یخبندان و سرما، کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است؟

الف - به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخ ها با

ب - لغزندگی راه

ج- به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لاستیک ها از حالت طبیعی

د- 1 و 2 صحیح است

جواب صحیح : د

6- مراحل اساسی که در هنگام تصادف و آسیب جدی شدید لازم است اتخاذ شوند عبارتند از:

الف - حفظ صحنه تصادف

ب - آگاه ساختن مراجع ذی صلاح

ج - مراقبت نمودن از مجروحین

د - هر سه مورد فوق

جواب صحیح : د

7- هنگامی که در شب فاصله اتومبیل شما با اتومبیل جلویی بیش از 150 متر باشد ...

الف - از نور پایین استفاده می کنیم .

ب - چراغ را خاموش می کنیم.

ج - از نور بالا استفاده می کنیم.

د - از هر نوری که خواستیم استفاده می کنیم.

جواب صحیح : ج

8- چه موقع نباید از چراغ هشدار فلاشر استفاده نمایید؟

الف - هنگام بکسل کردن اتومبیل

ب - زمانی که دچار نقص فنی شوید.

ج - به صورت دوبله پارک می کنید .

د- مورد 1 و 3

جواب صحیح : د

22- کدام گزینه درست نمی باشد؟

الف - تابلوهای بازدارنده یا اخطاری

ب - تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری

ج - تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

ج - تابلوهای بازدارنده یا انتظامی

جواب صحیح : الف