ویرگول
ورودثبت نام
مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت
مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت
خواندن ۲ دقیقه·۹ ماه پیش

هوش مصنوعی در معماری

پردازش و محاسبات در معماری با کمک هوش مصنوعی

نخستین و مهم‌ترین کارکرد هوش مصنوعی در معماری، این است که در پردازش و محاسبات در معماری کمک کند. هوش مصنوعی در حال تغییر تمام جنبه‌های زندگی ماست و این موضوع از رشته معماری نیز جدا نیست. البته این نکته نیز قابل ذکر است که هوش مصنوعی اگرچه خیلی پیشرفت داشته و جهان را دگرگون کرده است، ولی هنوز به یک ماهیت هوشمند مستقل تبدیل نشده است. در حقیقت هوش مصنوعی یک سیستم دیجیتالی هوشمند با تکنولوژی بالاست که می‌تواند تقریباً هر کاری انجام دهد، ولی هنوز به تلاش‌ها و نظارت انسانی برای انجام کار خود نیاز دارد.


کلان‌داده‌ها و علم داده در معماری

علم داده در معماری همراه با کلان‌داده‌ها، تمام روش‌های طراحی را تغییر خواهند داد. برای یادآوری تعریف هوش مصنوعی را یک‌بار دیگر تکرار کنیم: هوش مصنوعی یک فرایند رایانه‌ای و پردازشی است، که کارهایی را که به هوش انسانی نیاز دارند، انجام می‌دهد. در حقیقت ماشین دیجیتال توانایی‌های ذهن انسان، مانند ادراک بصری، تشخیص گفتار، تصمیم‌گیری و ترجمه بین زبان‌ها را به‌دست‌ می‌آورد. نکته مهم برای علم داده در معماری این‌جاست که انسان این توانایی‌ها را با کمک داده‌های قبلی که در ذهن خود ذخیره کرده، به‌دست ‌می‌آورد و هوش مصنوعی در معماری نیز همچون انسان با کمک داده‌های قبلی به‌این توانایی‌ها می‌رسد.

شهرهای هوشمند در همه جا ظاهر خواهند شد

نظریه شهرهای هوشمند به آرامی خود را گسترش می‌دهد. ظاهر شهر شما در حال حاضر می‌تواند در سال‌های آینده بسیار متفاوت باشد. طراحی محیط‌های شهری یک کار پیچیده است که به سال‌ها برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد. با این حال، وظیفه اصلی معمار این است که بفهمد یک شهر چگونه جریان خواهد داشت و چگونه یک اکوسیستم هم‌زیستی خواهد کرد. ظهور شهرهای هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی، معماران را وادار می‌کند تا در مدل‌های سنتی خود تجدیدنظر کنند و این یکی از کارکردهای هوش مصنوعی در معماری است.

مطلب کامل: کاربرد هوش مصنوعی در معماری

هوش مصنوعیهوش مصنوعی در معماریکاربرد هوش مصنوعی در معماری
هوشمندسازی فرآیندهای زندگی https://partdp.ai/
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید