دانشجوی مهندسی نرم افزار، علاقه مند به تکنولوژی و کتاب