عوارض کمبود رطوبت و خشک شدن سیگار :


پارگی و ترک برداشتن لایه بیرونی سیگار :

Wrapper Cracks

لایه بیرونی سیگار یکی از آسیب پذیر ترین قسمت های تشکیل دهنده سیگار است .

اگر سیگار رطوبت لازم را نداشته باشد روغن موجود در این لایه بیرونی از بین خواهد رفت و در نتیجه خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد و با کوچکترین ضربه ( حتی با نسیمی ) دچار ترک خوردگی و پارگی می شود .

بی طعم شدن سیگار :


No Flavor

سیگار های خشک شده روغن موجود در داخل خود را از دست داده اند ، عنصری که تمام طعم و مزه سیگار را در خود جای می دهد .

تمایز گذاشتن مابین یک سیگار برگ خشک شده ( حتی از بهترین نوع سیگار ) با یک تکه چوب ، امری محال است .

تندی و تلخی :

Bitter Tast

تمام قند موجود در داخل سیگار با خشک شدن آن ، از بین می رود ( به علاوه از بین رفتن روغن موجود ) و در نتیجه با یک تکه چوب خشک تند و تلخ مواجه خواهید بود.

سیگار برگ
سیگار برگ