هفت کلمه ای که هر پیپ کش باید بداند!

Cake :

cake
cake

مورد جالبی است چرا که بسته به اینکه در کجا مورد استفاده قرار گیرد میتواند معانی مختلفی داشته باشد !

اگر صحبت در زمینه توتون پیپ باشد : کیک به ترکیب توتونی کات شده بصورت ریبون گفته میشود که بصورت حجم کوچک متراکم و پرس شده باشد .

اگر چه به ظاهر شبیه فلیک و پلاگ است ولی با آنها متفاوت است !

برخلاف آنها برای تهیه کیک نیازی به استفاده از برگ کامل توتون نیست و همچنین تراکم و چگالی کمتری نسبت به فلیک و پلاگ دارد و در هنگام مصرف به آسانی خرد شده و به تکه های ریزتر جهت بارگذاری در پیپ تبدیل میشود .

حال اگر در زمینه پیپ صحبت کنیم : کیک به لایه کربنی تشکیل شده بر اثر سوختن توتون بر روی دیواره داخلی آتشگاه پیپ گفته میشود .

اگر چه در ابتدا شاید وجود این لایه ناخوشایند به نظر آید ولی باید بدانید برای داشتن تجربه ای لذت بخش از کشیدن پیپ وجود آن ضروری است .

وجود این لایه مانع از سوختن دیواره آتشگاه و همچنین ورود و تاثیر گذاشتن طعم های خارجی بر روی طعم اصلی توتون مصرفی ، میشود .

پس همیشه حواستان به ضخامت این لایه باشد ! چرا که ضخامت زیاد باعث ایجاد ترک و شکستگی در بدنه پیپ بر اثر گرما میگردد و همچنین تاثیر نامطلوب بر روی طعم توتون خواهد گذاشت .

Dottle :

Dottle
Dottle

معمولا هنگامی که مدت زمان پیپ کشیدن به هر دلیلی به اندازه کافی برای سوختن تمام توتون بارگذاری شده ، کافی نباشد در انتهای کار با داتل مواجه خواهید شد .

ادامه...