دانلود پی دی اف کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری PDF

📷

کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری که بر اساس نظم مواد قانون آیین دادرسی  کیفری تدوین شده است، نکات مورد نیاز آزمون های حقوقی و دیدگاه های مورد  توجه طراحان سوال را در ذیل هر ماده ارائه نموده است. همچنین آرای وحدت  رویه و قوانین خاص مرتبط نیز ارائه شده است،این کتاب با ارائه نکات مورد نیاز آزمون‌های حقوقی ذیل هر ماده قانون ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد قانون و پرهیز از ارائه نظرات متعدد کتاب بسیار پر کاربردی می باشد

منبع : دانلود پی دی اف کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری PDF

برای دانلود پی دی اف این کتاب با سایت پی دی اف برتر همراه باشید

فهرست مطالب کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری:

بخش اول: کلیات

بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

بخش سوم: دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

بخش چهارم: اعتراض به آرا

بخش پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

و...

دانلود کتاب ایین دادرسی کیفری احمد غفوری

شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری pdf

دانلود پی دی اف کتاب شرح ازمون آیین دادرسی کیفری

پی دی اف آیین دادرسی کیفری


منبع : دانلود پی دی اف کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری PDF