سندروم لاک‌پشت‌های نینجا !

نیک دیویس Nick Davies روزنامه‌نگار تحقیقی مشهور بریتانیایی با انتقاد از روندهای کنونی رسانه‌های بزرگ جهانی می‌گوید:چیزی هست که من در کتابم آن را «سندروم لاک‌پشت‌های نینجا» نامیده‌ام. منظورم از این اصطلاح اشاره‌ای تمسخر آمیز به آن نوع فشاری است که روی روزنامه‌ها وجود دارد تا ماجراهایی را که همه رسانه‌های دیگر پوشش داده‌اند، کار کنند، از ترس این‌که مبادا خوانندگان‌شان وقتی به نوشگاه می‌روند ندانند که دیگران درباره چه چیزی صحبت می‌کنند و حال‌شان گرفته شود. در نهایت یعنی حتی اگر ماجرایی که همه به آن پرداخته‌اند، قضیه‌ای پیش‌پا افتاده و بی‌اهمیت باشد، و به هیچ عنوان ارزش پوشش دادن نداشته باشد، یا اینکه ماجرا اساسا دروغ باشد، باز هم فشاری واقعی به ما وارد می‌شود که به آن بپردازیم. [گفت‌وگو درباب صدق | نشر نو | ۱۳۹۲]