پر فروش ترین فیلم های تاریخ سینما - قسمت اول

پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما با احتساب تورم

پر فروش ترین فیلم های تاریخ سینما با احتساب تورم
پر فروش ترین فیلم های تاریخ سینما با احتساب تورم

30.Avengers: Age of Ultron - 2015

فروش فیلم در سال انتشار:1.405 میلیارد دلار

با احتساب تورم: 1.475 میلیارد دلار

انتقام جویان - عصر اولتران
انتقام جویان - عصر اولتران

29.Bambi - 1942

فروش در سال انتشار: 267.5 میلیون دلار

با احتساب تورم: بین1.45 تا 1.55 میلیارد دلار

28.Thunderball - 1965

فروش در سال انتشار: 141.2 میلیون دلار

با احتساب تورم: 1.5 تا 1.55 میلیارد دلار

27. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 - 2011

فروش در سال انتشار: 1.341 میلیارد دلار

با احتساب تورم: 1.525 میلیارد دلار

هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم
هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم


برای دیدن ادامه ی لیست به کانال پرشین فلیکس مراجعه کنید.

اینستاگرام پرشین فلیکس : persian_flix_magazine

https://www.youtube.com/watch?v=_SLC1qTggxM