اگر نوشتنتان نگرفت چه باید کنید؟

حقیقتش همین الان این سومین درفت هست که مینویسم و امیدوارم بتونم تمومش کنم.

یکی از بزرگترین چالش های من عادت دادن خودم به نوشتن در مورد افکاری هست که دارم و البته تبدیل این مساله به یک عادت روتین و فیدبک گرفتن از نوشته ها رو چالش بزرگی میدونم.

اما واقعا دوست دارم بدونم کسایی که به طور منظم مینویسن دقیقا چطور بر این مساله که حالا بعدا میشه نوشت (و قطعا اون بعدا همیشه تمدید میشه) قائق میان و مطابق یک روتین وقتی نوشته ای رو شروع میکنن به انتها میرسوننش.

در نگاه اول انجام منظم چنین کاری به نظر کار سختی نمیاد اما خب وقتی شروع به انجامش میکنید اون موقع است که چالش های ذهنی و زمانی و خستگی همه دست به دست هم میدن تا نذارن متن تکمیل بشه و در نهایت منتشر بشه.

شما چیکار میکنید؟