حتی یک میلیارد نفر هم میتونن اشتباه بزنن!...


یه شرح ساده داره کل ماجرا...

یک سری قوانین و اصولی ساخته میشه که بر اساس اونها افراد فکر کنن و زندگی کنن و تصمیماتشون هم بر همون اساس گرفته بشه.

این مکانیزم رقابتی بشه به طوری که کسی به جای اصل موضوع و به چرا کشیدنش و تفکر در مورد بهبود یا تغییرش کاری نکنه در عوض تمام انرژی و سرمایه و زندگیش روی این باشه که از نفر جلوییش بهتر بشه و جلو بزنه و در نهایت با افتخار سرشو بالا بگیره که آره من به فلان نقطه رسیدم یا فلان جایزه رو کسب کردم...

یه نگاه به سیستم آموزشی و مدل زندگی مردم تو همین کشور خودمون بندازیم ...