هلو ورلد و این مسائل


اینجا فضای عجیبی است به غایت مینیمال.

مینیمال را دوست دارم اما هنوز مطمئن نیستم باید برای خودم بنویسم یا که ...

فعلا با این پست مثلا یک پست مینویسم تا تصمیم بگیرم چه کارش کنم دقیقا.

سلام ویرگول،