احتمالا برنامه نویس، عاشق فیلم و سریال و کتاب‌های فانتزی.


چطور تیم و مجموعه اشتباه می‌تونه شما را با مغز به زمین هدایت کنه. مقاله ای در !مدح کار تیمی.

چطور تیم و مجموعه اشتباه می‌تونه شما را با مغز به زمین هدایت کنه. مقاله ای در !مدح کار تیمی.
در مزیت و مدح کار تیمی هزاران نفر نوشتند و در اینکه چطور تیمی کار کنید...