حریم خصوصی در برخی از نرم افزار های ایرانی

مدتی است بازار نرم افزار های موبایلی ایرانی داغ شده است و البته پیشرف...