ویرگول
ورودثبت نام
pishgamrayan3
pishgamrayan3
خواندن ۱ دقیقه·۴ سال پیش

مانیتورینگ

خدمات ما در این بخش شامل موارد ذیل میباشد

مانیتورینگ عملکرد شبکه

طراحی توپولوژی شبکه به منظور یافتن سریع گلوگاه‌های شبکه

مانیتورینگ تجهیزات شبکه

شناسایی مشکلات قریب‌الوقوع

مانیتورینگ لینک‌ها به لحاظ دسترسی‌پذیری و کارایی

اندازه‌گیری پهنای باند مصرفی شبکه

تجزیه و تحلیل الگوی ترافیک

خودکار‌سازی مدیریت تغییرات و پیکربندی شبکه

SolarWinds Network performance Manager , ManageEngine OpManager

مانیتورینگ عملکرد مراکز داده و سرویس دهنده‌ها

شناسایی مشکلات موثر در کارایی سرویس دهنده‌ها

مانیتورینگ وضعیت کاربر نهایی

مدیریت کارایی کار سرویس دهنده مجازی و سیستم عامل‌های میزبان روی آن

مانیتورینگ سرویس دهنده‌های پایگاه داده

مانیتورینگ وب سایت‌ها و ایمیل سرورهامانیتورینگ شرایط محیطی

مانیتورینگ دستگاهUPS

SolarWinds Server & Application Manager , ManageEngine Application Manager

شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید