ویرگول
ورودثبت نام
pishraftemanavi
pishraftemanavi
خواندن ۱ دقیقه·۳ سال پیش

پادکست اخلاق برای جوانان

این بخش از پادکستهای پیشرفت معنوی، مخصوص جوانان است، که به مسائل مهم مورد نیاز ایشان به زبان ساده می‌پردازد. این محتوا می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سوالات و دغدغه‌های این گروه سنی باشد. البته پیشنهاد می‌شود همه در هر گروه سنی این پادکست ها را دنبال کنند. فرقی ندارد... همه، در هر زمان، نیازمند به شنیدن این پادکست‌ها هستیم.

شما میتوانید این پادکست ها را در سایر شبکه های اجتماعی مانند تلگرام ، ایتا و نرم افزار پادکست بر روی تلفن همراه خود نیز دنبال کنید.https://shenoto.com/album/42041/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?lang=fahttps://shenoto.com/album/42041/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?lang=fahttps://shenoto.com/album/42041/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?lang=fahttps://shenoto.com/album/42041/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?lang=fahttps://shenoto.com/album/42041/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?lang=fa


پادکستآموزشپیشرفت‌معنویجواناناخلاق
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید