وام ازدواج ۳۰ میلیونی شد (شرایط دریافت + میزان اقساط)

وام ازدواج ۳۰ میلیونی

بر اساس خبر مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه برای سال ۹۸ وام ازدواج در سال جدید به ۳۰ میلیون تومان رسید. یعنی در سال جدید به هر یک از زوج ها ۳۰ میلیون و در مجموع ۶۰ میلیون تومان تعلق میگیرد.

این در حالی است که هم اکنون میزان وام ازدواج برای هر زوج ۱۵ میلیون و در مجموع برای دو طرف ۳۰ میلیون تومان است.

شایان ذکر است که این مصوبه پس از تصویب در صحن مجلس توسط نمایندگان در سال جدید اجرایی خواهد شد.

اقساط وام ۳۰ میلیونی

باز پرداخت اقساط وام ۳۰ میلیونی ۶۰ ماهه (۵ سال) می باشد.

منبع: وام ازدواج 30 میلیونی