آموزش Pinia در ویوجی اس


https://pinia.vuejs.org/

تو این اموزش سعی کردم به صورت خیلی ساده pinia به صورت یک ویدئو به شما یاد بدهم وامیدوارم که لایبری در سایت pinia مطالعه کنید چون قراره در اینده در vue-js اتفاقاتی بیفتد پس حتما کلیپ ببینید که از این اتفاقات در ویوجی اس با خبر باشید

https://www.linkedin.com/posts/pooria-ashkevar-vakili-6457a917a_state-managment-in-vue-3-with-typescript-activity-6911653785115201537-p1em?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

این لینک در لینکدین حتما مطالعه کنید تا از موضوع مطلع شوید

https://www.aparat.com/v/HzcDX

ادرس گیت هاب پروژه pinia

https://github.com/pooriaashkevarvakili/project-test-pinia

https://lnkd.in/gpCTzTf3

https://lnkd.in/g_uJTth8