چی میشه انقد پست فطرت میشیم

به این میگن بچه پرو
به این میگن بچه پرو

چی میشه که اینطوری میشه ، آدما واقعا فکر نکنم بخوان بد باشن بلکه برعکس بیشتر سعیشون به خوب بودنه و حتی اونقدر ها هم ناشی نیستن که فرق خوبی از بدی رو تشخیص ندن .

اونا نمی خوان تو مترو همدیگرو هُل بدن ، نمی خوان تا یه چیزی گرون شد حمله کنن به سمت فروشگاه ها اونا نمی خوان پشت فرمون همدیگرو فحش ناموس بدن و حتی نمی خوان تو شرکت زیراب همکارشون رو بزنن آدما همشون نمی خوان بد باشن اینو خودشونم میدونن فقط وقتی که با خودشون خلوت میکنن و دلیلش رو از خودشون می پرسن واسه خودشون توجیه میکنن که اگر هل ندی هلت میدن پس اینطوری میشه که نسل به نسل ماشاالله جای پیشرفت ...

این قانون رو نمی خوام بگم درست نیست توی این دوره زمونه ولی راه حل درستی هم نیست بلکه حتی قسمتی از خود مشکله چرا که همه همینطوری فکر کردن که وضعیت تقریبا همیشه اینطوری میشه .