معجزه کلمات

هیچکس نمی تواند مدرک تحصیلی اش را به سینه اش آویزان کند

اگر فرض کنیم که مدرک دانشگاهی برای انسان عزت بیاورد..

پارتی برای یک بار کار شما را پیش می برد و برای بار دوم این برخورد مناسب شماست که باعث می شود پارتی شما کار پیش ببرد یا خیر

حتما شما هم دیده اید که برخی افراد از در بسته رد می شوند و به راحتی نه را به آری تبدیل می کنند؟

شاید چهار درصد افراد با پول و موقیتشان این کار را بکنند، ولی 96 در صد دیگه از روش دیگری اقدام می کنند

در حوادث و برخورد ها فقط چند کلمه باعث می شود که حادثه به دعوا تبدیل بشود یا به خیرو خوشی از هم فاصله بگیرم و حتی به دوستی هم ختم شود.

دو عاشق ،دو دوست،زن و شوهر با چند جمله ساده از هم متنفر می شوند یا برای هم جان می دهند

این تاثیر کلمات است و وقتی به جملات تبدیل می شود معجز می کند . ایجاد جنگ می کند، یا آتشی را خاموش می کند..

شما چقدر به قدرت کلمات اعتقاد دارید ؟ چقدر از این معجزه استفاده کرده اید ؟ و چه میزان برای آموختن و توسعه این مهارت وقت گذاشته اید.

شاید این مهارت از آموختن دفاع شخصی مفید تر باشد . در دفاع شخص اگر موفق شوید و حمله کننده را مغلوب کنید،اگر ضربه نخورد،لج نکند ،تخریب نکند،تلافی نکند، بعید است با شما دوست بماند و یک رابطه جدید ایجاد کند.

ولی موارد زیادی داریم که حمله کننده با چند جمله اسیر محبت شده و مسیر زندگی اش عوض شد

همین کافی است تا معجزه کلمات ایمان بیاورید

اغلب افراد وقت خود را برای یافتن رابطه و قدرت و پول میکنند ولی وقتی شما معجزه داشته باشید همه این ها را دارید .

کمتر کسی برای آموختن این مهارت وقت می گذارد

مهارتی که از مدرک مهم تر است و برای دنیا و آخرت مفید است

مهمان ما در محفل دانایی بهتر از امروز باشید تا با معجزه کلمات آشنا شوید

وبینار معجزه کلمات..

15 آبان ساعت 20


بعد از این وبینار خیلی از تنش ها و درگیری های شما کم خواهد شد

دیگران شما بیشتر می پذیرند و نیاز به پارتی و رابطه نخواهد داشت چون شما معجزه می دانید

با مدرس این دوره بیشر آشنا شوید

مجتبی پورعابد

دانش آموخته دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

نویسنده ،محقق،مدرس توسعه فردی

داری مستر بین اللملی مدرسی

مدیر مجموعه آموزشی بهتر از امروز

برگزار کنند بیش از 135 دوره آموزشی

با برخی از کارگاه های این مدرس در این زمینه آشنا شوید

مهارت نه گفتن و نه شنیدن

مقایسه غلط

پذیرش

معجزه نخواستن

هیس خوشبخت ها فریاد نمی زنند

این چند نفر

نیمه پر لیوان زندگی

فرار کارمندان

مشاهده برخی از وبینار ها از لینک اینجا..در این وبینار ثبت نام کنید :

https://eseminar.tv/wb86346