معادله شرودینگر

 این معادله بنیادی در مکانیک موجی( مکانیک کوانتومی ) ، توصیف ریاضی خواص موج گونه ای ذرات  را ارائه می دهد. حل این معادله احتمال یافتن این ذره را در یک محل معین به دست می دهد.

 حتی اگر چیزی درباره معادله شرودینگر ندانید احتمالاً در مورد گربه او مطالبی شنیده اید. راستش نه یک گربه واقعی بلکه آزمایشی فکری که گربه شرودینگر نامیده می شود. شرودینگر که یک نابغه ریاضی و علمی بود این آزمایش را در سال 1935  ابداع کرد تا احتمال یافتن یک الکترون را در یک محل معین نشان دهد. 

 جعبه بسته را تصور کرد که درون آن مقداری ماده پرتوزا( همانند اورانیوم)، یک قوطی سیانور و یک گربه زنده قرار دارد پرتاب یک ذره از ماده پرتوزا رویدادی کوانتومی را پدید می آورد( زیرا نمیتوان دانست دقیقا چه زمان این واپاشی صورت میگیرد) که برخورد آن با قوطی، آزاد شدن سیانور را بر می انگیزد.

پس از مدت معینی، اگر رویداد کوانتومی رخ داده باشد گربه خواهد مرد وگرنه زنده خواهد ماند.  شوردینگر استدلال می کرد  که تا وقتی کسی جعبه را باز نکرده و درون آن را ندیده باشد گربه نه مرده است و نه زنده. اما پیش از باز کردن جعبه آیا مرده است یا زنده؟ این پارادوکس هنوز کاملا حل نشده است.

جایزه نوبل سال ۱۹۳۳ را در رشته فیزیک به خاطر پژوهش هایش در حوزه مکانیک موجی دریافت کرد.