برنامه نویس بک اند. از عشاق دات نت و Angular. برنامه نویس iOS