پژوهشگر علوم کامپیوتر. علاقه‌مند به فناوری‌های نو و آموزش.