اینجا سعی میکنم خیلی خودمونی بنویسم. شخصاً از متن‌های خشک و به شدت ادبی فراری ام.


این افراد پوریاشونم! را دنبال می‌کنند:

در حال حاضر مشغول در http://enrah.ir
دانشجوی شریف
میزیتو، تضمین رسیدن به اهداف با ایجاد نظم و نشاط گروهی https://www.mizito.ir
مهسا هستم. یک روزنامه نگار.
همه هیچم
https://cryptocurrencyb2b.com
آمده ام که بخوانم و بیاموزم
بلاگر و نویسنده وبلاگ یک جوان هستم! http://1javan.com
ر.احمدی به دنبال یه راه برای ادامه دادن...دارای تخصص اضطراب و زود تصمیم گرفتن