طراح و گرافیست وب سایت، عاشق تکنولوژی و گجت های سیبی گازخورده!