تغییر و پویایی یک ویژگی برتر نظام سیاسی است نه یک ضعف

تغییر  !
تغییر !


امروز ها مشکلات و تقابل هایی در جامعه ی ما خودش را نشان داده . که نتیجه ی بسیاری از فعل و انفعالات و بی توجهی ها و 10 ها سال کار نکردن است .

ما باید بپذیریم که لازم نیست و نمی توانیم همه ی افراد جامعه را به احکام مذهبی خاص مجبور کنیم . بر اساس متن روشن قرآن کریم ( لا اکراه فی دین ) هیچ اجبرای در دین نیست . هر گونه زور و اجبار برای تحمیل دین و احکامش به افراد مردود هستش. شاید عمل یک فرد با دستورات دینی همراه نباشد و به نظر شخصی بنده نیز هم عمل آن شخص صد در صد اشتباه می کند . با این حال راضی نیستم که حتی خونی از دماغ او جاری شود . ولی این مهم است که خود دین هم برای همه ی افراد حق این تفاوت و مخالفت را به رسمیت شناخته و به هیچ شخص و نهادی اجازه ی تحمیل زوری این احکام و عقاید را نمی دهد . در آیات مختلفی از قرآن کریم خداوند به پیامبر تذکر می دهد که وظیفه ی او تنها ابلاغ است . و این که مردم بپذیرند یا نپذریند تنها به خودشان مربوط می باشد . و قضاوت این موضوع تنها با خود خداوند هم هست نه هیچ کس دیگر .

ما برای مشکلات امروز جامعه مان باید یک راهکار اجتماعی مسالمت آمیز پیدا کنیم . اگر دیر اغدام کنیم شاید این چرخه ی خشونت کار را به مسیری بی بازگشت برساند . مسیری که تنها به جنگ های داخلی بی پیان منتهی می شود . ما باید از خشونت پرهیز کنیم . و تا آن جایی که می توانیم این شکاف و گسل اجتماعی ای که بین افراد جامعه ایجاد شده است را ترمیم کنیم . اگر قرار باشد در این در یک بازه ی 10 ساله با جنگ و خونریزی انقلابی در ایران رخ دهد که بسیار بعید هم هست . همین بازه ی 10 ساله می تواند مسیری برای تلاش تعدیل نطام سیاسی موجود باشد که نهایتا به جایی برسد که هم خوبی های فعلی الان حفظ و تقویت بشود و هم نقاط ضعفش ترمیم شود و تغییر کند .