کرم چاله چیست؟

کرم چاله ها موجودات عجیب نظری در فیزیک هستند اگر آنها را پیدا کنیم اتفاقات جالبی می افتد، 111-دقیقه مجموعه ای از ویدیوهای آموزشی در حوزه کسب وکار، علوم پایه و توسعه فردی است.https://www.aparat.com/v/27pHd