سلام دنیا

روزی خواهی آمد...
روزی خواهی آمد...

سلام ... من غزل هستم... در حال حاضر درحال یادگیری بهتر زبان انگلیسی هستم... البته برای هدفمند بودنش هنوز مشکوکم...

اگر زندگی کمی از مشکلاتی که هر روز نا خواسته جلوی پام میذاره بکاهه فکر کنم مسیرم خیلی هموارتر بشه

تا سال قبل اهدافم رو در دفترچه ام همیشه مینوشتم اما از شروع 97 کاملا زندگی رو گنگ شروع کردم...

در حال حاضر روزها رو میگذرونم... بی هدف و به بطالت...

وقتی ویرگول رو دیدم یاد سالهای بس دور، وبلاگ رحمت شده ام در ورد پرس افتادم...شاید روزی شروع کنم به نوشتن...در باب علایق ...

با گرون شدم ps4 ضربه شدیدی خوردم :-| اما دارم به خودم امید (واهی) میدم که تا زمانی که تتسویا final fantasy 7 RE رو شروع کنه و به پایان برسونه راه بسیاره ... مثل kingdom hearts 3... پس شب دراز است...

شایدم روزی در باب فلسفه و اختلالات شخصیتی بنویسم ...ویرگول امیدوارم بتونیم دوستی خوبی رو شروع کنیم .