چند درصد از موفقیتِ شما، به دستِ شماست ؟!


چند درصد از موفقیتهای زندگی شخصی ما ، وابسته به ماست ؟!
چند درصد از موفقیتهای زندگی شخصی ما ، وابسته به ماست ؟!تا به حال به این فکر کردین؛ شخصِ شما چقدر در موفقیت خودتون تاثیر گذار بوده ؟! اگر از حرفهای اگزیستانسیالیستی و البته همایش های هیجان محور دور بشیم و کمی بر کرسی عقلانیت بنشینیم ؛ متوجه می شیم که عوامل بسیار مختلفی در رسیدن ما به موفقیت دخیله و خب حقیقت اینکه ما فقط در چند درصد این مسیر نقش داریم. به طور کلی این عوامل به 3 دسته ذاتی(استعداد) ، درونی(مهارت) و بیرونی (فرصت) تقسیم می شن :
  1. ذاتی | استعداد : اساسا چه بخواهیم و چه نخواهیم استعداد یکی از فاکتورهای موفقیت در دنیای امروز ماست. شما از فردی که نهایتا قدش 1.70 خواهد بود نمی توانی انتظار داشته باشی بستکبالیست موفقی باشد ( احتمال بسکتبالیست موفق شدن ) ؛ و یا مثلا کسی که ضریب هوش موسیقاییِ پایینی دارد احتمال اینکه بتواند آهنگساز موفقی بشود بسیار کمتر است . البته این به این معنی نیست که قطعا موفق نشود. ولی می توان این انتظار را داشت احتمال رسیدن موفقیت برای این شخص به مراتب کمتر از فردی است که در این حوزه استعداد دارد.


اما آیا این یعنی بعضی افراد مستعد و بعضی دیگر غیر مستعد هستن ؟! پاسخ خیر است ! یعنی ابدا خیر !

استعداد به میزان آمادگی انجام یک کار با هزینه و زمان کمتر تعریف میشه. این یعنی اینکه مثلا در همون مثال ما ( موسیقی و آهنگسازی ) فردی مستعد با روزانه 5 ساعت تمرین به سطحی از آمادگی خواهد رسید که فردی غیر مستعد با 15 ساعت تمرین خواهد رسید . و مهمترین نکته این هست که بی استعداد و با استعداد وجود نداره، بلکه بی استعداد در حوزه ای مشخص و با استعداد در حوزه ای مشخص معنی دار هستند . پس می توان نتیجه گرفت استعداد یک عنصر ذاتی در افراد مختلف می باشد که عامل فزاینده در رسیدن به موفقیت ( در همان حوزه استعداد ) خواهد بود .
2. درونی | مهارت : هیچوقت استعداد به تنهایی کامل نیست ! هیچوقت ! چه بسیار افراد مختلفی که سرشار از استعداد بوده اند اما این استعداد منجر به مهارت و یادگیری نشده است . استعداد، سوختِ ابتدایی یک حرکت رو به جلو است ، اما نه همه ی آن ، بهترین عامل تفهیم این موضوع مثال زیر است :

2 واحد استعداد * 5 واحد تلاش ( پشتکار، برنامه ریزی و ... ) = 10 واحد مهارت

5 واحد استعداد * 2 واحد تلاش ( پشتکار، برنامه ریزی و ... ) = 10 واحد مهارت

تلاش، اراده و پشتکار از عوامل مهم و تاثیر گذار برای رسیدن به مهارت و در نهایت موفقیت می باشد .
3. بیرونی | فرصت : شما بهترین ، باهوش ترین و متبحر ترین فرد در دنیا هم باشید ، اگر فرصت و مجال بروز شما پیش نیاید ، احتمال موفقیت نادر و کمیاب است . میلیون ها انسان و افراد در اطراف ما و کشور های دیگر بوده اند که به واسطه ی نبودن فرصت ؛ مجال موفقیت پیدا نکرده اند . فرصت در تعریف اولیه به مجموع منابع (مالی ، انسانی ، زمانی و ...) گفته می شود که امکان رسیدن شما به هدف را به شدت تسهیل می کند . مثلا در مثال بسکتبالیست اگر شما در امریکا ( که ورزش اول آنها بسکتبال است ) به دنیا آمده باشید ، نسبت به کشوری مثلا در میانه ی آفریقا ( که احتمال و بروز ورزش های تیمی در آن کمتر است ) به دنیا آمده باشید؛ به احتمال بیشتر به موفقیت نزدیک تر هستید . و یا حتی در مثال موسیقی ؛ اگر شما مثلا فرزند کیهان کلهر، استاد لطفی و یا استاد شجریان باشید ؛ احتمال موفقیت شما در موسیقی بیشتر است !

فرصت های را نمی شود دست کم گرفت و خواه یا ناخواه ؛ عادلانه یا ناعادلانه ؛ بایستی به آن توجه کرد و آن را پذیرفت .


به مرورِ آخر؛ موفقیت عاملی است وابسه به سه عنصر اصلی استعداد؛ مهارت و فرصت ! شما چطور ؟! آیا در محیطی که کار می کنید حداکثر استعداد ، توانایی و فرصت های شما هست ؟! با توجه به این فرمول ، اگر یک انتخاب دیگر داشتید ، چه حوزه و فعالیتی انتخاب می کردید ؟!