چوبِ دو سر پِهِن!

مثال این روزهای دولت (بخوانید نماینده حکومت) در برخورد با فضای مجازی ، مثال همان چوب است که از هر دو سمت نجس شده! بسته شدن اینستاگرام و واتس اپ به عنوان بزرگترین بازوهای کسب و کارهای خرد در فضای مجازی و به کمارفتن بیش از 9 میلیون کسب و کار به صورت مستقیم و وابسته؛ سوغاتی تصمیمات لحظه ای ، بدون فکر و به دور از منطق دولت است . اتاق فکر دولت در زمان بحران با شتاب زدگی بی اندازه اقدام به بستن شاه راه هایی را کرد که خود می توانست از التهاب این روزهای قشر متوسط بکاهد! اما خشم افزوده از این ابتکار دولت، خود نیز دلیلی بر افزایش خشم و انزجار قشر متوسط مردم شد و اکنون دولت اما وا مانده است که چه کند! از یک سو می بایست فلکه ی اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام و واتس اَپ را ببندد تا از وضعیت بحرانی و اضطراری بکاهد ! و از سوی دیگر می بایست با گشایش فضای مجازی این پیام را به مخاطبان انتقال دهد که دولت رویکردی نو در پیش گرفته تا باعث شود از وضعیت بحرانی و اضطراری کاسته شود!

حال پرسشی که اکنون مطرح می باشد آن است که تیم دولت در قبال این دو نگاهِ کاملا متضاد چه رویکردی را اعمال خواهند کرد. اخبار شنیده حاکی از آن است هر چه مقام ها و مسئولان از کرسی انتخاب شده از مردم (دولت، مجلس، شوراهای شهری و ...) دورتر شود ، علاج را در فیلترینگ این دو نرم افزار می دانند و هرچه به کرسی های انتخابی مردم نزدیک تر می شویم، الفاظ "موقتی" ، "غیردائم" به ادبیات رایج آنها اضافه می گردد.


آدم یادِ صادق هدایت می افتد که می گفت: " انسان موجودیتی است میان دو پِهِن! " و چقدر حال این روزهای دولت ؛ شبیه آن است !