نگاهی به مسئولیتهای یک مدیر محصول - بخش دوم

محصول درست، در زمان درست

یکی از مهمترین وظایف مدیر محصول، تعریف محصول درست در زمان درست است. محصول باید امکانات صحیحی برای یک بازار مناسب ارائه کند. اصلا سخت نیست ایده‌های معرکه‌ای داد که قابل اجرا نباشند یا حداقل به شکل سودآوری قابل اجرا نباشند. ساده‌تر، دادن ایده‌هایی است که به سادگی قابل اجراست، اما بدرد بازار نخورد.

هنر مدیر محصول تلفیق نیازهای مشتریان با توانایی‌ها و منابع شرکت است به طوری که محصولی را تعریف کند که هم بدست‌ آوردن آن مقدور باشد و هم به درد بازار بخورد. مدیر محصول مشخص می‌کند که از میان امکانات بیشماری که می‌توانیم به محصول اضافه کنیم، کدام یک برای موفقیت محصول ضروری است، آیا تکنولوژی موجود نیازهای محصول را می‌تواند پاسخ دهد؟ آیا می‌توانیم محصول را با هزینه‌ای تولید کنیم که درنهایت سود‌آور باشد؟

به طور کلی، مسٔولیت تدوین نیازمندیهای محصول و تصمیم گیری در خصوص اولویت‌های آن بر دوش مدیر محصول است.