نوشتگاهی متفاوت...

نوشتن برام تقریباً یه راهکار به حساب میاد. برای تخلیه ذهینتم. عموماً رو کاغذ می نویسم و بعد اتمامش پاره‌ش می کنم. یه سری حرف‌ها که نیاز به ابرازشون دارم رو خیلی خیلی قدیم تر توی بلاگ های متفاوت می نوشتم، بعد خیلی نابه‌جا توی اینستاگرام و یکم به‌جا تو توییتر. ولی خب، نمیشه ذهنیت رو درست توی یه توییت یا رشته توییت خلاصه کرد... باید کامل‌تر نوشت که راضی شد. امشب اومدم یه نیمچه بلاگ دیگه درست کنم یادم اومد @khali.oghab و @Hooman.Mazin که توییت‌هاشون رو دوست داشتم اینجا لینک گذاشته بودن.

در نهایت، این یه پست "کلنگ اول" به حساب میاد.

//