مسافر، مهاجر. از زندگی تو استانبول، ورزش، موسیقی و تجربه‌هام می‌نویسم.


مهرزاد م. این افراد را دنبال می‌کند:

از برنامه‌نویسی و طراحی بازی می‌نویسم.
یک عدد دانشجوی دلالیت مرگ، مقیم در کثافتکده‌ی لجنزار
مهندس برق - دکترای سیستم های قدرت - تکنیکال لیدر - در سالهای پایانی دهه ۳۰ زندگی. راجع به دغدغه های روزمره ام می نویسم. https://zil.ink/mymazinlife
مهم نیست کجا، فقط می‌نویسم.