خیره به ضدِ نور

Katatonia - Sold Heart
Katatonia - Sold Heart

غروبی سنگین، هوا رو به تاریکی گذاشته، هیچ جُنبنده‌ای به چشم نمی خورد، دو درخت ساکن همین نزدیکی در حالت ضد نور قرار گرفته اند. گرمی هوا کمی فروش کرده و نسیم خنکی وزیدن گرفته و گاه و بی گاه صورت و موها را نوازش می کند. و تنها حاضرِ این دشت خیره به منظره ضد نور پیش رویش در حالی که چیزی نمی بیند و غرق در افکارش در گذشته های دور و نزدیک و گاه حال و آینده...

Katatonia - Sold Heart

Release: 2009

Album: Night Is the New Day

Genre: Progressive Metal - Electronica - Metal

Link: http://bit.ly/2JfWqjp

برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo
رادیو دو - Radio Do
رادیو دو - Radio Do