در امتداد نورهای شمالی

Thirty Seconds To Mars - Northern Lights
Thirty Seconds To Mars - Northern Lights

در امتداد دریاچه یخ زده ای که نورهای عجیب و غریب آسمان یکی از شمالی ترین نقاط زمین را منعکس می کند، صدای پای روی برف های یخ زده، تنها صدای این شب سردِ ساکتِ تقریبا روشن است، حتی صدای زوزه باد هم نمی آید. قدم هایی که هر بار فرود می آیند، یادآور خاطراتی از گذشته اند و هر بار که از زمین کنده می شوند، در انتظار تصمیمات سختی که باید گرفته شود...

Thirty Seconds To Mars - Northern Lights

Release: 2013

Album: Love, Lust, Faith and Dreams

Genre: Alternative - Indie - Rock

Link: http://bit.ly/2G2BhHy

برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo