رودی در دل شبِ شهر

Santana - Europa
Santana - Europa

موسیقی - نیمه شبِ ساکت و آرام بهاری، هوای خنکی که لذتی وصف ناشدنی القا می کند، کنار رودی آرام که انعکاس چراغ های خیابان، تا نیمه آن را روشن کرده، در حال قدم زدن و گوش دادن به آهنگ Europa، غرق در فکر و ...

Santana - Europa

Release: 1976

Album: Amigos

Genre: Rock

Link: http://bit.ly/2LFPAqg

برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo
https://t.me/raadiodo/254