سایه ای هوشیار

Tool - Sober
Tool - Sober

موسیقی - توی اتاق نیمه تاریکِ خاکستری، کنجی نشسته زل زده به دیوار روبرو، مرور می کند تمام خاطرات را، تمام اتفاقات را، فریادی در گلویش نهفته است، اما گویا قصد رها کردنش را ندارد. با چهره ای خسته اما هوشیار...

Tool - Sober

Release: 1993

Album: Undertow

Genre: Progressive Metal

Link: http://bit.ly/2vOupHP

برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo
https://t.me/raadiodo