سرگردان در جنگل نیمه تاریک

Andrea Bauer - Rondo
Andrea Bauer - Rondo

میان جنگلی از درختان بلند و سربرافراشته، با مه کمی که به واسطه ارتفاعش به ابر می ماند، و نور خورشیدی که مدت هاست تنها نشانی که از او هست، روشنی محویست که اگر از شاخ و برگ درختان مرتفع بگذرد با دفیوز شدن مجوز گذر از ابر را می گیرد و حالتی عجیب و سورئال به جنگل نیمه تاریک داده است. جایی میان جنگل ایستاده ای درگیر نور کم و شکوه درختان قد برافراشته و حس های عجیب درونت، سرگردان...

Andrea Bauer - Rondo

Release: 2014

Album: Cello Songs for Silence

Genre: New Age

http://bit.ly/2JFQI98

برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo