صدای تکرارِ Solitude

John Metcalfe - Solitude
John Metcalfe - Solitude

موسیقی - دریای کاملا آرام و ساکن، افقی نا معلوم، هوای ساکن، با پای برهنه روی شن های ساحل نشسته، در حالی که آهنگ Solitude در گوشش پخش می شود...

John Metcalfe - Solitude

Release: 2018

Album: Absence

Genre: Electronic

Link: http://bit.ly/2LsaIQZ

برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo
https://t.me/raadiodo