لالایی از میان نور و...

Unknown - Kurdish Lullaby
Unknown - Kurdish Lullaby

جایی میان جنگلی با فضایی فانتزی، راسته های نور خورشیدی که به زحمت خود را از میان شاخ و برگ انبوه درختان به دنیای ناشناخته این جنگلِ عجیب رسانده اند، با غباری ناشناخته در هم آمیخته‌اند و فضای رویاگونه عجیبی نقش کرده اند. صدایی جادویی و مسخ کننده، از اعماق جنگل به گوش می رسد، صدایی که گویی از دنیایی دیگر است و شنونده‌اش را جادو می کند که در پی یافتن منبعش راهی مسیری نامعلوم شود و در این مسیر وارد دنیایی دیگر شود...

Unknown - Kurdish Lullaby

Link: http://bit.ly/2V2lQIw

برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo
رادیو دو - Radio Do
رادیو دو - Radio Do