معلق در هوا با ساکسیفون...

Jimmy Sax - No Man No Cry
Jimmy Sax - No Man No Cry

بعد از ظهر یک روز تابستانی، جایی که خورشید تمام تلاشش را می کند تا هر چه زودتر به افق برسد و گرما کمی فروکش کند، در کنار اسکله ای با نور نارنجی رنگ خاص غروب، با چشمان بسته با اولین نسیمی که از سمت دریا به صورتت می خورد در هوا معلق می شوی و ...

Jimmy Sax - No Man No Cry

Release: 2014

Album: I am OK

Genre: House - Electronic

Link: http://bit.ly/2KuMQLf

برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo
https://t.me/raadiodo/280