جایی میان جنگل «اِلف» ها

Era - Legend Of A White Stupa
Era - Legend Of A White Stupa

در فضای جنگلی (شاید) شبیه به جنگل «اِلف» ها، در میان مه و نوری که از لا به لای درختان در شیب، فضایی رویایی ایجاد کرده، چند سانتی متر بالاتر از سطح زمین در حال حرکت...


Era - Legend Of A White Stupa

Release: 1999

Album: Looking From East

Genre: Ambinet - New Age

Link: http://bit.ly/2Wt6hWM


برای شنیدن آهنگ به کانال تلگرام رادیو دو مراجعه کنید:

https://t.me/raadiodo