از افلاطون پرسیدند:شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست ؟

از افلاطون پرسیدند:

شگفت انگیز ترین رفتار انسان چیست ؟

پاسخ داد : از کودکى خسته میشود ، براى بزرگ شدن عجله میکند و سپس دلتنگ دوران کودکى خود میشود

ابتدا براى کسب مال و ثروت از سلامتى خود مایه میگذارد.


سپس براى باز پس گرفتن سلامتى از دست رفته پول خود را خرج میکند و طورى زندگى میکند که انگار هرگز نخواهد مرد ، و بعد طورى میمیرد که انگار هرگز زندگى نکرده است !


انقدر به آینده فکر مى کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست ، در حالى که زندگى گذشته یا آینده نیست ، زندگى همین حالاست....

(((: