انتظار تلخ و شیرین

محبوب دوست داشتنی ام !

امروز ریه های زمین پر بود از دلتنگی و ریه های من پر از هوای تو ...!

و وجودم یکپارچه دلتنگی...

دلتنگ لبخندهایت که از جنس حقیقت بود

دلتنگ آشفتگی گیسوانت و لبـــــــآن پر تبسمت

دلتنگ دوستت دارم هایی که به رنگ و لعاب های مختلف می گفتی !


چگونه پیدایت کنم؟ چگونه این انتظار را به پایان برسانم ؟

کاش می توانستم با تو باشم

دیگر گونه با تو باشم!!

اما این تنها منم که می مانم .. و تو نیستی

نیستی تا آنچه شنیدم را یقین بدانم !!

چه انتظار تلخ و شیرینی که هر روزم را از نبودنت پر می کند .

بانوی رویاها

لطفا از طرف من دستانت را ببوس !

لطفا

لطفا

لطفا#فاطمه_موحدی_پور

98/6/29